Så här fungerar en hälsosam tarmflora.

“Ingen god hälsa med dålig tarmflora” är ett uttryck som enligt vår erfarenhet blir allt viktigare för våra hundar (men inte bara för dem). Vi ser allt oftare tarm-, hud- och andra hälsoproblem till följd av obalanserad eller dålig tarmflora.

Med obalanserad eller dålig tarmflora menar vi att det finns ett otillräckligt antal olika bakteriekolonier, och därmed för få bakterier i tarmarna. Om detta är fallet bryts inte födan ner ordentligt, vilket leder till att maten ruttnar och jäser i tjocktarmen. Problemen börjar i form av olika tarmproblem, som luft i magen, tunn avföring, diarré eller hård avföring. Vid ett senare skede åtföljs problemen av hudproblem, som illaluktande päls som kliar etc. Hunden hamnar i en ond cirkel som är svår att bryta utan att problemet angrips den naturliga vägen.

Vad är tarmflora?

Med tarmflora menar vi alla mikroorganismer som finns i magen och tarmarna hos människor och djur. Själva begreppet tarmflora är inte helt korrekt, eftersom det handlar om bakterier, och termen flora indikerar att det handlar om växter. Dessutom handlar det inte bara om bakterier i tarmarna, utan även om bakterier i magen. Tarmfloran är ett bra exempel på ett samarbete mellan olika typer av organismer där alla drar nytta av varandra (symbios).

darmflora - Anatomy-of-a-dog-Magnify-Combined.pngDärför är tarmflora ett övergripande begrepp för alla bakterier i tarmarna och inkluderar hundratals olika typer, med (sammanlagt) biljontals bakterier. I en hälsosam tarmflora finns det fler bakterier än det finns celler i kroppen.

I tarmfloran finns det både nyttiga och skadliga bakterier. I en hälsosam tarmflora är de i balans med varandra.

Tarmfloran spelar en viktig roll i matsmältningen. Dessutom är en hälsosam tarmflora det bästa vapnet mot infektioner. Så länge de goda och skadliga (sjukdomsalstrande) bakterierna i tarmfloran är i balans med varandra, är allt bra. Men om de skadliga bakterierna får övertaget är risken mycket stor att man blir sjuk. Även om vi inte märker att det är något fel på tarmfloran, kan en mindre hälsosam tarmflora ha en negativ inverkan på hälsan.

En hälsosam mage och tarmflora är mycket viktig för en hälsosam kropp, eftersom kroppen tar upp den dagliga näringen från en hälsosam mage och hälsosamma tarmar. Därför utgör en hälsosam mage och hälsosamma tarmar grunden för ett bra allmänt motstånd.

Hur tarmfloran bildas

På samma sätt som varje nyfödd individ har valpar inte någon tarmflora innan de föds. De första bakterierna tas in från födelsekanalen under födseln. Efter födseln kommer valparna i kontakt med bakterierna i moderns närhet. Eftersom de dricker mjölk från modern är magens pH (surhetsgrad) tillräckligt hög för att dessa bakterier ska passera genom magen oskadda. När de når tarmarna fastnar de i tarmväggen och på så sätt börjar tarmfloran byggas upp.

Så länge valparna dricker mjölk består tarmfloran till största delen av bifidobakterier. De är extremt värdefulla, eftersom de så kallade “hälsosamma bakterierna” producerar en rad syror som dödar skadliga bakterier.

När valpar slutar dricka mjölk minskar pH-värdet (surhetsgraden) i magen. Skadliga bakterier har mindre chans att nå tarmarna. Men de viktigaste bakterierna som kunde ta sig igenom under mjölkfasen, kan inte heller ta sig igenom längre. I vilt tillstånd ser vi att detta kompenseras genom att valparna får i sig mat som föräldrarna har kräkts upp. Och på så sätt fortsätter utvecklingen av en hälsosam och balanserad tarmflora.

Vi hoppas att det senaste exemplet förtydligar varför det är så viktigt att välja rätt foder för valpar (både före och efter avvänjningen) och varför syraresistenta bakterier i vom också är ett så bra alternativ till fodret som föräldrarna kräkts upp. Nedan förklarar vi i detalj varför syraresistenta bakterier i vom är så bra för att bygga upp tarmfloran.

Tarmflora och matsmältning

En balanserad tarmflora garanterar god matsmältning. Bakterier kan bryta ner osmälta rester av mat. Framför allt under nedbrytningen av osmälta kolhydrater (stärkelse från säd) bildas det användbara substanser, de så kallade kortkedjade fettsyrorna. Dessa fettsyror använder cellerna i tjocktarmen som bränsle.

Detta stimulerar tarmens peristaltik (kontraktion) och gör det lättare (utan tecken på förstoppning) att tömmas från kroppen. Men om hunden har en ohälsosam tarmflora som är ur balans resulterar det i diarré eller för hård avföring. Båda situationerna är oönskade men i det senare fallet blir människor inte alltför oroliga. Många människor tycker till och med att det är bra att hunden producerar torr avföring, och därför köper de hundfoder som påstås producera mindre (dvs. tjockare) avföring.

Förutom att hård avföring kan vara ett tecken på problem med tarmfloran, har alltför hård avföring nackdelen att analöppningen inte töms tillräckligt. Eftersom hunden måste trycka ordentligt dras analkörtlarna åt. På grund av detta masseras inte innehållet i körtlarna ut och stannar kvar. Om det stannar kvar för länge kan det uppstå en infektion. Det är anledningen till varför avföringen måste ha en konsistens som lätt kan lämna kroppen med hjälp av tarmens peristaltik. En bra konsistens på avföringen är när den har formen av en korv med några synliga diagonala linjer och lätt kan brytas i bitar när den samlas ihop.

Tarmflora och resistans

De viktiga bakterierna i tarmarna producerar bland annat syra som saktar ner eller förhindrar att det bildas skadliga bakterier. På detta sätt har skadliga bakterier som överlevt surhetsgraden i magen mindre chans att föröka sig och på så sätt orsaka problem. Även om mängden bakterier i tarmarna är ofattbart stor, finns det en gräns för hur mycket tarmarna klarar av att ta in. Det innebär att om det finns hälsosamma bakterier, finns det inte utrymme för skadliga bakterier, och det som de viktiga bakterierna smälter kan de skadliga bakterierna inte använda sig av. Det är faktiskt ganska enkelt: ju fler hälsosamma bakterier det finns i tarmen, desto mindre är chansen att det finns skadliga bakterier, och därför är resistansen högre mot externa “attacker”.

Därför måste vi se till att om hunden skulle äta “något dåligt” måste tarmfloran vara i så god balans att den klarar av att hantera det utan problem.

Av denna anledning är det viktigt att vi fortsätter att upprätthålla tillståndet på tarmfloran.

Den korta längden på hundens tarmar är en stor nackdel. Det kan snabbt gå fel. Som tur är har naturen begåvat medlemmarna i hundfamiljen med en mycket varierad och bred tarmflora, som ser till att om de äter alla sorters rester av nödtvång, får de inte problem med tarmarna eller diarré under nödtider. Tänk dig om en flock vargar hade “ätit något dåligt” och sedan skulle behöva gå på jakt med magont och diarré. De skulle inte komma långt och risken för att flocken skulle dö ut skulle vara överhängande.

Sammanfattningsvis kan man säga att diarré och andra tarmsjukdomar inte är naturligt för våra hundar och kan till och med bli livshotande.

Underhålla tarmfloran

När en balanserad, hälsosam tarmflora har byggts upp måste vi se till att den förblir stabil. Eftersom hundens tarmar  relativt sett är extremt korta (sju gånger kortare i relativa termer jämfört med människans), kan mängden viktiga bakterier snabbt minska och medföra störningar i tarmfloran (dysbacteriosis). Det är också en av anledningarna till varför vargar och andra vilda släktingar till hunden utöver näringsrika ämnen äter upp bytets mage och innehållet i buken, för att få i sig viktiga bakterier.

Erfarenheten säger att hundar, till skillnad mot människor, inte är speciellt bra på att underhålla tarmfloran inifrån. Om det har något att göra med deras mycket korta tarmsystem eller att de som “varg” får ny tarmflora efter varje jakt, vet vi inte. Faktum är att om tarmfloran inte matas dagligen och om hälsosamma bakterier inte ersätts regelbundet, försämras tarmfloran och kommer ur balans.

Prebiotika, probiotika och synbiotika

Prebiotika är särskilda kostfibrer och sockarter som inte upplöses av magsyran och som inte tas upp i tunntarmen. De når därför tjocktarmen osmälta. Där fungerar de som näring för de tarmbakterier som finns. När de bryts ner av dessa bakterier frigörs viktigt material som stimulerar god hälsa, vilket bland annat stimulerar tarmflorans underhåll, tillväxt och aktivitet.

Exempel på prebiotika är manno-oligosackarider (svårsmälta fibrer, förkortas MOS) och frukto-oligosackarider (svårsmälta sockerarter, förkortas FOS).

En mycket ovanlig typ av prebiotika är oligosackariden i modersmjölk. Dessa är sockerarter som endast kan smältas i tjocktarmen och som har uppgiften att låta tarmfloran växa. Dessa samma oligosackarider finns även i stora mängder i getmjölk (förutom om den värms upp över 45°C). Detta är också en av anledningarna till varför Farm Food No.1 puppy & kitten milk är så bra för valpar, kattungar eller andra små nyfödda däggdjur, i vidaste bemärkelse.

Kommersiella probiotikaberedningar, för mänsklig konsumtion, är produkter som oftast innehåller stora mängder mjölksyrabakterier, vars syfte är att berika tarmfloran med levande laktobaciller och bifidobakterier.

För våra hundar är dessa produkter inte viktiga, för det första för att nästan alla dessa bakterier dör under produktens upphettningsprocess vid produktionen och för det andra för att de inte är tillräckligt syraresistenta för att ta sig igenom den (jämfört med människan) mycket syrahaltiga hundmagen.

darmflora - green-tripe.pngDe enda “probiotika” som enligt vår erfarenhet överlever surhetsgraden i hundens mage förhållandevis bra är bakteriefloran i vom från idisslare (nöt, får, getter, hjort etc.).

Detta är anledningen till varför det är mycket bra och hälsosamt att tillsätta rå och otvättad (djupfryst) vom i hundfodret, så att tarmfloran ska underhållas. Det kan man göra genom att planera in en dag med färskt kött en gång i veckan, med t.ex. Farm Food Fresh Tripe and Heart Complete eller genom att byta ut 20 % (1/5) av en Farm Food HE-måltid mot Farm Food Fresh Tripe and Heart Complete.

Det är inga problem att blanda Farm Food Fresh med Farm Food HE. (Tina aldrig Farm Food Fresh i mikrovågsugnen eftersom de bakterier som behövs i sådana fall skulle dö.)

Om du ger din hund en annan typ av torrfoder än Farm Food HE måste du vara försiktig när du blandar, eftersom färskt kött eller vom blandat med extruderade pellets kan orsaka matsmältningsproblem. Extruderade pellets känner man lätt igen eftersom de flyter på vatten. Farm Food HE stannar inte kvar på vattenytan. (Se även vår artikel “Varför pressade pellets?”).

Symbiotika är i princip produkter som innehåller både prebiotika och probiotika och dessa utgör en del av den dagliga näringstillförseln. Den dagliga näringstillförseln måste, förutom att tillföra tillräcklig mängd näringsämnen, även ge näring åt tarmfloran, till den mån det är möjligt. Detta är anledningen till att Farm Food HE har en mycket bred sammansättning och naturligt substrat som skyddar magen och ger tarmfloran näring. Förutom den holistiska karaktären hos Farm Food HE är detta en av anledningarna till varför det faktiska näringsvärdet i Farm Food HE är mycket högre än det beräknade värdet.

Farm Food HE, Färskt (fruset) & Valmjölk

Tarmflorans fiender:

Faktorer som kan störa tarmfloran är bland annat:

Livsmedel som är för enkla och “lättsmälta”.

Ofta hör vi att hundägare efter att hunden haft problem med lös mage får rådet att växla till lättsmält (exempelvis lam eller ris) extruderat hundfoder. Till följd av detta finns det risk för att tarmfloran blir variationsfattig och dålig (eftersom vissa bakteriekolonier inte får något att äta och därför dör ut). Om hunden sedan äter något annat klarar tarmfloran inte av att bearbeta detta på rätt sätt och hamnar i obalans, vilket i sin tur (på nytt) orsakar diarré. Om detta händer hamnar hunden i en ond cirkel och människor drar snabbt slutsatsen att den “har ätit något olämpligt” igen.

Nu har du säkert blivit medveten om att den enda lösningen på det här problemet är att bygga upp en balanserad tarmflora igen, och sedan växla över till foder som respekterar och stöttar floran.

Kemiska substanser.

Tyvärr innehåller många typer av hundfoder fortfarande kemiska substanser som gör att tarmfloran bryts ned. Det farligaste för tarmfloran bland de kemiska oxidanterna är etoxyquiner (E 324), BHT (E 321) och BHA (E 320). Dessa substanser hämmar på ett avsevärt sätt tillväxten av viktiga bakterier och ger därför utrymme åt skadliga bakterier. Olika kemiska färgämnen, aromer och smaktillsatser gör att tarmfloran kommer ur balans, eftersom de hämmar tillväxten av viktiga bakterier.

Antibiotika.

Den stora nackdelen med antibiotika (som tas oralt) är att de inte bara dödar farliga bakterier i tarmarna, utan även viktiga bakterier.

Detta är också anledningen till varför antibiotikakurer ofta åtföljs av diarré och det efter kuren blir nödvändigt att bygga upp en helt ny tarmflora. Eftersom hundens tarmar relativt sett är mycket kortare än människans, leder behandling med antibiotika till mycket allvarligare konsekvenser jämfört med hos människor. Av denna anledning måste man vara mycket försiktig med att ge antibiotika oralt, särskilt till hundar (om den injiceras har antibiotika en mycket mindre negativ inverkan på tarmfloran).

Stress.

Stora förändringar utsätter också våra hundar för stress. Tänk på valpar som lämnas till nya ägare eller om man flyttar, och alla “sociala” konsekvenser till följd av detta.

Åldrande.

Åldrande kan också ha en negativ inverkan på tarmfloran. Ju äldre hunden blir, desto viktigare är det att upprätthålla en balanserad tarmflora. Detta är viktigare än att byta till (onödigt) foder speciellt avsett för äldre hundar. Tänk på hur det är med äldre människor: De behöver inte äta speciell kost jämfört med när de var yngre, de äter helt enkelt bara mindre!

Sammanfattning

Som det nu har blivit tydligt är det viktigt att ha en brett uppbyggd tarmflora, det kanske till och med är den viktigaste hälsofaktorn.

Om tarmfloran är ur balans kan det få allvarliga konsekvenser. Skyddet mot skadliga bakterier både i tarmen och utanför kroppen rubbas, och det ökar risken för olika hälsoproblem. En störd tarmflora orsakar inte bara olika problem som diarré, magkramp, gaser och försämrad allmän resistans. Allt fler vetenskapsmän tror att vissa former av kroniska sjukdomar, inklusive olika typer av cancer, kan orsakas av rubbningar i tarmfloran.

Vi har fastställt att orsaken till de flesta mag- och hudproblemen, liksom allergier, beror på dåligt uppbyggd och obalanserad tarmflora. Dessa problem kan endast lösas riktigt om tarmfloran återställs.

Som vi berättar i denna artikel är det, delvis på grund av den korta längden på hundens tarmar, viktigt att hunden för att kunna bygga upp och underhålla en hälsosam och stabil tarmflora får i sig vissa (hälsosamma) bakterier.

Kunskap