Närings- och utfodringsråd

Av erfarenhet vet vi att de flesta hundar inte kan äta med måtta om de får en obegränsad mängd foder. I tabellen nedan ger vi därför riktlinjer för en genomsnittlig, lagom mängd. För alla riktlinjer som ges gäller: mata med blicken, för alla hundar är olika. En god utgångspunkt är att du ska kunna känna hundens revben, men de ska inte synas (på släthåriga raser). Ge dock aldrig mer än 25 % mer än den övre riktlinjen. Det har att göra med att en hunds tarmar är korta (relativt sätt 7 gånger kortare än hos människan). En stor mängd foder kan då på grund av trycket inte tas upp ordenligt i tarmarna, vilket gör att hunden går ner i vikt. Se alltid till att din(a) hund(ar) har obegränsad tillgång till färskt dricksvatten!

Tillväxtfas 1: (valpar – ca. 3 månader)

I denna fas, upp till cirka 3 månaders ålder, utvecklar sig valpen mycket snabbt. Hälsosam kost är mycket viktigt för att lägga en stabil grund för din hunds vidare utveckling.

“Ingen sund hälsa utan sund tarmflora” är ett uttalande som enligt oss blir allt viktigare. Vi ser diarré och andra tarmproblem (och inte bara hos valpar) till följd av en torftig tarmflora. En torftig tarmflora innebär att det finns för få olika sorters bakterier i tarmen. Det leder till att födan inte bryts ned ordentligt och att förruttnelse och jäsning uppstår i tjocktarmen.

Det är alltså viktigt att din valp bygger upp en stabil, sund tarmflora så tidigt som möjligt.

Det är alltså viktigt att din valp bygger upp en stabil, sund tarmflora så tidigt som möjligt.

1.      Valparna föds utan någon som helst tarmflora.

2.      Under valptiden måste tarmfloran skapas genom att hunden får i sig ”godartade” bakterier via födan.

3.      Torrfoder (även Farm Food HE) är helt sterila och bygger inte upp tarmfloran.

Med ovanstående fakta som utgångspunkt ger vi sedan många år tillbaka råd om valpfoder. Förutom att ge rätt näringsämnen måste valpens kost framförallt vara inriktad på att bygga upp en sund tarmflora. Allt fler uppfödare följer numera våra råd och för det vidare till köparna.

Om så behövs (t.ex. för att en tik har för lite eller ingen mjölk), ge då Farm Food No.1 Valpmjölk. Det har visat sig att denna patenterade mjölk, baserad på fet getmjölk, är den bästa ersättningen till modersmjölken.

Från en ålder på 3-4 veckor kan man börja ge fast föda till valparna. Förutom i vissa undantagsfall rekommenderar vi inte att ge gröt (tänk på att det i naturen inte heller

finns några ”grötpölar”).

Framförallt för valpar är det mycket viktigt att det första fodret inte bara levererar näringsämnen, utan att det också bygger upp en balanserad tarmflora.

Vi rekommenderar därför att, vid sidan av modersmjölken, bara ge Farm Food Fresh färskt kött de första veckorna. Vi föreslår att börja med Farm Food Fresh Oxkött Komplett och när valparna är 5 veckor gamla succesivt övergå till Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett.

Under perioden när valpen är 6 till 8 veckor övergår du successivt till Farm Food HE. Under dessa 2 veckor minskas du mängden komplett foder med färskt kött och ger allt mer Farm Food HE (fördelat över minst 5 måltider per dag).

Ge hundköparna följande råd när valparna har matats med Farm Food Fresh och HE: Från 8 veckor till 8 månader ersätter du 2 gånger i veckan Farm Food HE med Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett. Ibland kan du också blanda lite Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett i torrfodret. På så sätt bygger du vidare på en stabil tarmflora. (50 gram Farm Food HE överensstämmer med cirka 100 gram Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett.)

Många års erfarenhet har lärt oss att en kombination av Farm Food HE och färskt kött med minst 60 % obehandlad komage ger bäst resultat. Därför har vi Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett. Om avföringen inte har önskad konsistens rekommenderar vi att ge valpen Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett något längre och att senare långsamt övergå till Farm Food HE.

Övergången till den nya ägaren

Valpar som kommer till en ny ägare får mycket nytt att vänja sig vid. De blir ofta stressade eftersom de saknar sin mamma och sina syskon, och av den nya omgivingen med ovanliga lukter och ljud, den nya ”flocken” osv. Denna stress påverkar ämnesomsättningen. Vi rekommenderar att ta hänsyn till allt detta och att mata valpen ”försiktigt” de första dagarna.

Eftersom en valps tarmflora fortfarande måste utvecklas (vidare) är det viktigt att börja (eller fortsätta) med Farm Food Fresh färskt kött. Om din valp inte har fått Farm Food Fresh hos uppfödaren, är det bäst att ge din valp bara Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett i 2 veckor. Sedan kan du blanda i Farm Food HE i Farm Food Fresh. Minska sedan under två

veckor mängden färskt kött och öka mängden Farm Food HE (50 gram torrfoder överensstämmer med 100 gram färskt kött). Efter en månad kan du ge Farm Food HE 5 dagar i veckan. Vid sidan av Farm Food HE rekommenderar vi att ge Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett två dagar i veckan för att fortsätta bygga upp och behålla en sund tarmflora.

Tillväxtfas 2: (upp till en ålder på 7 – 8 månader)

I slutet av denna period har de flesta valpar uppnått två tredjedelar av den vuxna hundens vikt. Ge Farm Food HE 5 dagar i veckan, två dagar Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett (eller varje dag lite Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett blandat med torrfodret.) Fodret fördelas över 3 – 4 måltider per dag.

Tillväxtfas 3: (upp till vuxen ålder, ca. 18 till 24 månader)

Under denna period måste vi ta hänsyn till att näringsbehovet per kilo kroppsvikt minskar ju äldre hunden blir. I denna tillväxtfas förblir näringsbehovet ungefär konstant. Beroende på hur aktiv din hund (eller ägaren) är, överensstämmer mängden foder under denna tillväxtperiod med den mängd som din hund behöver som vuxen.

Upp till en ålder på 10 månader ger du förutom Farm Food HE två gånger i veckan Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett. Upp till 10 månader fördelas mängden över 3 måltider, sedan över 2 måltider. Under denna period kan du också ersätta dagarna med färskt kött med att blanda i lite Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett i torrfodret.

Vuxna och/eller arbetande hundar

Hur mycket Farm Food HE-foder en hund behöver per dag beror på hur aktiv den här. Vissa hundar har en tendens att äta olika mycket, vissa dagar mer och andra dagar mindre. Det är ett naturligt mönster som du inte behöver oroa dig över, såvida inte hunden går ner i vikt (då kan den vara sjuk). Beroende på din hunds kondition, bestämmer du hur mycket foder den dagligen behöver. Genom att “mata med blicken” kan du avgöra hur mycket din hund behöver. Den dagliga mängden fördelas över 2 måltider. Dessutom rekommenderar vi att ge din vuxna hund färskt kött (Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett) en dag i veckan för att på så sätt hålla tarmfloran i gott skick.

Dräktiga och diande tikar

Under de första 5 veckorna av dräktigheten behöver tiken extra näring. Från den 6:e veckan kan du successivt öka mängden foder till cirka 1,5 gånger den vanliga mängden.

Diande tikar behöver mycket extra näring, 2-3 gånger så mycket som vanligt. Fördela mängden över ett par (2-4) måltider per dag och ge både dräktiga och diande tikar lite extra Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett (helst till varje måltid). Denna kost är fullständig, ge inte extra kalk, näringssupplement eller liknande. Eventuellt kan du ge tiken och valparna extra Farm Food No.1 Valpmjölk (baserad på fet getmjölk).

Av erfarenhet har vi lärt oss att dräktiga tikar i slutet av dräktigheten får problem med att ta upp den mängd Farm Food HE som de behöver. Om så är fallet kan du flera gånger om dagen ge tiken bara Farm Food Fresh Komage & Hjärta Komplett och fortsätta med det under den första perioden när hon diar.

Äldre hundar

Eftersom äldre hundar behöver relativt sett mindre föda, betyder det att de förutom mindre energi också får mindre protein per dag. Om proteinhalten minskas, vilket ofta görs i så kallade “specialfoder”, finns de risk för att fodret innehåller för få aminosyror (som främjar god motståndskraft och immunitet). Därför bör äldre hundar också få Farm Food HE. Aminosyremönstret för Farm Food HE är sådant att det också håller äldre hundar i toppkondition. Det är därför inte konstigt att äldre hundar, som på gamla dagar får Farm Food HE för första gången, blir som ”unga på nytt”.

Äldre hundars tarmflora kräver också extra uppmärksamhet. Om tarmfloran hålls i god form med hjälp av dagar med färskt kött kommer hundens motståndskraft att öka.

Extra uppmärksamhet efter avmaskning

Både tarmarna och tarmfloran kan skadas av en maskinfektion, med alla möjliga negativa konsekvenser. En maskinfektion är inte alltid synlig i avföringen. Masklarverna kan sprida sig genom hela kroppen. Det är alltså viktigt att avmaska hundarna regelbundet. För rätt avmaskningsmedel och scheman kan du be din djuraffär eller veterinär om hjälp. Det är viktigt att då och då använda ett annat märke av avmaskningsmedel (med ett annat verksamt ämne) för att förhindra att resistens uppstår.

Eftersom en eventuell maskinfektion också påverkar din hunds tarmflora negativt, rekommenderar vi att efter avmaskingen bygga upp tarmfloran igen genom att ge Farm Food Fresh färskt kött i ett par dagar.

Farm Food HE & Färskt produkter