Från varg till hund

Även om det finns många olika teorier är så gott som alla överens om att våra hundar (Canis Lupus Familiaris) i alla dess varianter härstammar från vargen (Canis Lupus), i form av olika raser. Att de tillhör samma familj (Canis/Canidae) och, oavsett skillnaderna till utseendet, fortfarande är mycket lika varandra, blir påtagligt av det faktum att hundens grundläggande beteende är samma som vargens.

För många tusen år sedan, under historiens gång, uppstod det en symbios (leva tillsammans och dra fördelar av varandra) mellan människa och varg. Vargar är opportunister och lärde sig att det var en fördel att hålla sig i närheten av kringvandrande människor (nomader). Vargarna åt människornas matrester när det var brist på egen föda och människorna lärde sig att det var en fördel att dra nytta av vargens egenskaper, exempelvis vid jakt och för att hålla vakt.

a king and his dog slaying a wolf

Det fanns vargar över hela världen (med bara några få undantag). Det som är slående är att det på olika platser i världen, oberoende av varandra, uppstod ett behov mellan människa och varg att samarbeta. Sakta men säkert, över många generationer, började människan anpassa ”sin varg” efter de egna behoven. Människan lät de djur para sig som hade de mest fördelaktiga egenskaperna för honom och hans omgivning – han började avla! På så sätt uppstod Canis Lupus Familiaris.

Eftersom de egenskaper som önskades varierade från kontinent till kontinent och från område till område, uppstod det en rad olika egenskaper som var användbara. Detta lade grunden till de olika raserna.

Genom att hela tiden välja de ”hundar” som var mest lämpliga för en viss sak och att para dem med varandra, växte sakta men säkert den typ av hund fram som man önskade sig. Genom att hela tiden para de största med de största, de minsta med de minsta, de med kortast ben med de med kortast ben och de med plattast nos med de med plattast nos etc. uppstod det olika raser.

Ur vetenskaplig synvinkel är det viktigt att arten (Canis) började existera genom en naturlig evolution och att olika hundraser uppstod till följd av att man valde de hundar med de egenskaper som önskades. Detta innebär att våra hundar (Canis Lupus Familiaris), trots de stora skillnaderna, fortfarande befinner sig på samma evolutionära nivå som deras förfader vargen (Canis Lupus).

Det faktum att vi måste ta hänsyn till detta gäller inte bara för våra hundars grundläggande beteende, utan även deras matsmältningssystem, och därför även deras dagliga näringsintag. Det är endast när vi respekterar alla aspekter vad gäller våra hundars grundläggande behov som vi kan förvänta oss optimal hälsa.