Varför inte tillsätta malt ben som källa till kalcium/fosfor?

En stor mängd fosfor kommer från själva köttet. Trots att malt ben är en finansiellt attraktiv kalciumkälla, har vi valt att en blandning av oorganiska kalcium/fosfor-mineraler för hundarnas livslånga hälsa. Detta försäkrar kalcium/fosfor-balansen i maten och absorberingen samt resulterar i en biologisk tillgänglighet i enlighet med valpars och fullvuxna hundars dagliga behov.

Det är alltid svårt att bestämma kalcium/fosfor-balansen i ben, och det blir ännu svårare när måltiden innehåller malt ben. Det finns en anledning till att vargar inte tuggar/gnager/äter benen förrän magen är nästan tom igen. Vargar gnager på ben efter deras måltid, aldrig under tiden.

För att frigöra kalcium från ben, måste pH-nivån (surhetsgraden) i magen vara så låg att kalciumet i benet frigörs genom magsaften. Först då kan kalciumet (och fosforn) absorberas i tarmkanalen och frigöras för ämnesomsättningen.

När en komplett måltid ligger i magen är pH-värdet i magen så högt att kalciumet från benet antingen inte kan löses upp alls eller ofullständigt. Detta gör den källan osäker när det kommer till tillgängligheten av kalcium och fosfor.

Därför har vi valt att inte använda malt ben i Farm Food; mat är ändå den huvudsakliga, dagligen återkommande faktorn som bestämmer din hunds hälsa.

Ett Farm Food Rawhide ben eller Farm Food Antler (tillverkade av naturliga röda hjorthorn) går bra någon gång ibland, men endast efter måltiden.