Varför pressat foder?

Varför är pressat foder bättre för din hund enligt oss?

Det finns två sätt att producera torrfoder, nämligen extrudering eller pressning. Den stora skillnaden mellan dessa metoder är temperaturen vid produktion. Vid extrudering stiger fodrets temperatur högt över 100 °C på grund av tryck och uppvärmning. På det viset blir fodret ”tillagat” och så skapas de ”knapriga” hundfoderbitarna. Att en hög temperatur medför negativa effekter på viktiga grundämnen är allmänt känt, även vad gäller föda för människor.

Framför allt fetterna och vissa vitaminer (särskilt B-komplexvitaminer) är mycket känsliga för uppvärmning till mer än 100 °C. När fetter ”tillagas” uppstår många fria fettsyror, som exempelvis har en ytterst negativ inverkan på ämnesomsättningen i levern.

När man började utveckla hundfoder extruderade man för att öka nedbrytningen av kolhydrater. Kolhydraterna kan dock bearbetas på förhand för förbättrad nedbrytning (vilket kan jämföras med kokning) medan nedbrytandet av andra grundämnen (proteiner, fetter, vitaminer, mineraler och spårelement) inte ökar via extrudering. Därför är denna produktionsmetod överflödig, och vi anser till och med att den kan vara skadlig, eftersom det inte är fastställt vad som händer med de olika grundämnena vid uppvärmning till mer än 100 °C. Vid extrudering förändras grundämnena, men vi vet inte precis hur. Vi vet inte vad som sker med fetter, proteiner, spårelement, vitaminer och mineraler vid extrudering och inte heller vad följderna är för hunden.

Ett bra exempel på vad som sker vid uppvärmning till 100 °C är brödkanten. Trots att den har bakats med samma mjöl som degen inne i brödet, blir den mörkare och bittrare i smaken. Grundämnenas karaktär har förändrats. Vid (kall-)pressning på upp till 75 °C sker inte någon förändring av grundämnet, inte heller i kombination med andra grundämnen.

Utöver de tidigare nämnda argumenten finns det fler orsaker till att vi på Farm Food HE hellre pressar än extruderar.

En orsak är att essentiella, högvärdiga proteiner (som hemoglobin) inte kan användas sedan de har upphettats till över 100 °C och således har blivit tillagade.

Vid en presstemperatur på maximalt 75 °C behåller ingredienserna sina ursprungliga egenskaper. På så sätt bidrar de positivt till foderkvalitén och även till våra hundars optimala välbefinnande och hälsa. Hos en välpressad foderbit befrias näringsämnena i jämnare takt. Det beror på att Farm Food HE faller isär långsamt, utifrån och in, i hundens mage. En extruderad foderbit suger sig full med magsaft och faller isär på en gång.

Förutom det faktum att pressat foder även “svävar” mindre i magen, är den långsamma upplösningsprocessen en av de främsta orsakerna till att magomvridning förekommer mer sällan vid användning av välpressat foder än extruderat foder. Därför är det också viktigt att man inte blandar Farm Food HE med extruderat hundfoder. I motsats till extruderade foderssorter, kan Farm Food HE kombineras med färskt kött, som till exempel Farm Food Fresh.

För att du ska kunna se skillnaden mellan pressning och extrudering, finns det ett roligt och mycket tydligt test att utföra på egen hand:

Farm Food HE:s expansionstest:

  1. Ta två stora glas.
  2. Välj ett extruderat foder (det flyter i vatten).
  3. Ta lika många gram Farm Food HE och extruderat foder, exempelvis 100 gram Farm Food HE och 100 gram extruderat foder. Lägg fodersorterna i varsitt glas.
  4. Häll i en rejäl skvätt ättika för att imitera syrahalten i en fylld mage.
  5. Fyll sedan båda glasen med ljummet vatten.
  6. Låt blandningarna stå en stund.
  7. Efter några minuter blir resultatet tydligt.

Du ser ganska snabbt skillnaden och efter 30 minuter till en timme ser du vad som händer i en hundmage; detta är en av många orsaker till att vi pressar Farm Food HE och inte extruderar!

Farm Food HE & Färskt produkter