Farm Food Rawhide – Garanti

Ståndpunkt för Farm Food B.V.
angående negativ rapportering om rawhide
på Facebook och internet.

I flera år har rapporter cirkulerat på Facebook och alla möjliga (främst amerikanska) hemsidor om de skadliga metoder som används vid produktion av tuggben, där alla tuggben buntas ihop under namnet rawhide.

Även om vi ser detta främst som skrämselpropaganda (utan någon faktagrund), kan  vi verkligen förstå potentiella kunders oro, vilket är orsaken till att vi vill ge dig lite information om kvaliteten på vår Farm Food Rawhide.

Det finns många olika sorters tuggben tillgängliga, med varierande kvalitet, som är tillverkade av råhud (vanligen kallat rawhide). Många är gjorda av garvat skinn (även känt som läderhud). Sedan 1996 har Farm Food endast sålt tuggben gjorda av subkutan vävnad. Vi använder inte någon läderhud i produktionen av våra tuggben.

Vi vet att det, i vissa länder,  används en rad olika kemikalier för att bevara hudarna innan de används till tuggben. Denna typ av bevarande är nödvändig eftersom hudarna ofta befinner sig en relativt lång tid i transit innan de ankommer till produktionsanläggningen. Dessa länder ligger främst i Fjärran Östern. Flera kemikalier används även för att avlägsna hår från hudarna.

Farm Food använder inte någon av dessa kemikalier (som i de flesta fall är metallsalter). Vi är väl medvetna om de negativa effekter som dessa kan ha på hundars hälsa. Den subkutana vävnaden levereras färsk till vår produktionsanläggning, vilket innebär att användning av sådana kemikalier inte är aktuell.

Dessutom har den subkutana vävnaden redan avlägsnats från läderhuden när den kommer till oss, den subkutana vävnaden kommer alltså aldrig i kontakt med den sorts kemikalier som används för att avlägsna hår från hudarna.

Vi testar våra produkter regelbundet, bland annat för arsenik, bly, kadmium och kvicksilver. Dessa metaller är i allmänhet de mest förekommande i de metallsalter som används för bevarande.

Den subkutana vävnad som vi använder för våra tuggben består av kollagen och används även inom livsmedelsserviceindustrin för att framställa gelatin. Gelatin har en rad olika tillämpningar, bland annat i läskedrycker, godis (vingummi), soppor och puddingar, men det används även ofta i medicinkapslar. Det sistnämnda exemplet ger enligt vår mening  en bra bild av kvaliteten på den rawhide som vi jobbar med. Är det någon sektor som reglerar ingredienser noga så är det läkemedelsindustrin!

En artikel som (för närvarande) cirkulerar på Facebook refererar till hudarna som bleks med klor och väteperoxid. I själva verket kräver blekning av hudar med väteperoxid väldigt höga koncentrationer (upp till 10%). Den subkutana vävnad som vi använder för vår rawhide har en naturlig krämvit färg och är inte blekt. Vi använder dock låga koncentrationer av väteperoxid (under 3%) för att döda eventuella kvarvarande bakterier. Denna koncentration är inte farlig och kan tvättas bort med vatten som en del av tillverkningsprocessen. Under denna tvättprocess  bryts väteperoxiden helt ner till vatten (H2O) och syre (O2). Våra kroppar producerar faktiskt samma låga koncentration av väteperoxid  helt på egen hand.

Subkutana vävnader behåller sin krämvita färg under hela produktionsprocessen. Vi  använder inga färgämnen för att dölja brister som fläckar eller missfärgningar. Rawhide är en naturprodukt, vilket innebär att den inte alltid är lysande vit. Vad du ser är vad du får.

Det har också förekommit rapporter om att lim används i produktionen av rawhide. Vi använder aldrig lim i vår produktionsprocess. Vi kan givetvis inte tala för andra rawhide produkter. Subkutana vävnader är självhäftande, tack vare torkningsprocessen och det faktum att det är gjort av kollagen, så formen håller sig även efter torkningen. Lim behövs helt enkelt inte.

Vår rawhide brukade komma från Sydamerika, men under de senaste åren har vi haft ett produktionsavtal med en turkisk leverantör som vi besöker regelbundet för att kunna garantera kvaliteten.

Många tuggben kommer från Asien (främst Kina, Thailand och Indien). Kvaliteten av tuggben som producerats i dessa länder lämnar mycket att önska och tillverkningsprocessen är svår att övervaka. Det är därför vi tar avstånd från tuggben tillverkade i dessa länder.

I synnerhet en artikel har cirkulerat på Facebook och internet i flera år nu och var antagligen drivkraften bakom avsnittet av nederländska tv-programmet ‘Keuringsdienst van Waarde’ 2014. Gerrit de Weerd, direktör och ägare av Farm Food, kontaktades av programmets producenter och lämnade då ett värdefullt bidrag till programmet. Artikeln som vi hänvisar till framgår tydligt i programmet.

Nedan hittar du en länk till programmet.

http://keuringsdienstvanwaarde.kro.nl/seizoenen/2014/30-132475-02-10-2014

(Intervjun med Gerrit de Weerd börjar vid  22 minuter och 5 sekunder).

Du är säkert medveten om att kvaliteten kan variera enormt när det kommer till de tuggben som finns tillgängliga på marknaden idag. Tyvärr klassas ofta alla knutna tuggben som ”Rawhide”, vilket vi tycker är felaktigt.

Vi hoppas att denna förklaring har dämpat din oro något och fungerar som en motvikt till den ‘skrämselpropaganda’ som finns ute på internet.

Skulle du ha några vidare frågor angående detta kan du givetvis kontakta oss. Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss om du vill ha denna förklaring i digitalt format. Vi skickar gärna dokumentet till dig.

Å Farm Food teamets vägnar,

Med vänliga hälsningar,
Maarten de Weerd, M.Sc.
Kvalitetsansvarig och nutrionist