Var extra uppmärksam med giardia

Giardia är en envis mag- och tarmparasit som kan skada tarmarna allvarligt. Allt oftare ser vi att hundar infekteras av denna parasit. Tyvärr upptäcks den inte alltid. Anledningen är att giardia inte alltid syns om avföringen undersöks, trots att infektionen befinner sig i tarmarna. För att få ett korrekt testresultat måste ett test genomföras minst tre gånger, även om det inte är 100 % pålitligt, eftersom denna parasit har en mycket speciell livscykel.

Anledningen:

Giardia är en zoonos som är mycket infektiöst och det är lätt att infekteras igen om man äter eller dricker infekterad föda eller vatten eller kommer i direkt kontakt med infekterade djur (exempelvis hundar som äter avföring).

Hundar som löper störst risk är unga valpar och hundar med dåligt motstånd (orsakat av stress, ålder eller sjukdom). På samma sätt ser vi ofta att hundar som importerats är infekterade med giardiaparasiten. Ofta har de testats i de länder de härstammar från, men i nio av tio fall är parasiten inte synlig. Efter resan, vilket orsakar mycket stress, blir parasiten aktiv.

Känna igen symtomen på giardia:

Det vanligaste problemet är diarré och inkonsistent avföring, allt från rinnande till “kospillning” och ibland fast, innehållande mycket blod och slem. Samtidigt kan hunden vara sjuk och slapp och därför tappa matlusten. På grund av detta är hundens motstånd mindre än någonsin och giardiaparasiten kan slå till ännu hårdare.

Behandling:

Det är viktigt att hundens motstånd byggs upp så snabbt som möjligt. Tarmfloran spelar en viktig roll, men den måste byggas upp försiktigt, eftersom man inte vet hur stor infektionen är och om tarmarna har tagit skada. Eftersom många behandlingar mot mask inte är effektiva mot giardiaparasiten, rekommenderar vi att du ger din hund metronidazole (Metrazol) eller fenbendazol (Panacur). Börja med att i fem dagar ge hunden Farm Food Fresh Beef Complete eller som alternativ enbart färskt kött från nöt (försäkra dig om att det innehåller alla vitaminer, mineraler och spårämnen som är nödvändiga). De första två dagarna häller du kokat vatten över köttet (i ett durkslag) i två sekunder, för att göra köttet mindre rått, och för att på så sätt låta tarmarna vila.  Nästkommande 3 dagar ger du hunden Farm Food Fresh Beef Complete rått.

Efter dessa fem dagar börjar du sakta minska på intaget av Farm Food Fresh Beef Complete och lägger till Farm Food Fresh Tripe and Heart Complete eller alternativt endast färskt kött med minst 60 % grön (smutsig eller otvättad) vom (se till att det innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen). På så sätt börjar du bygga upp en hälsosam tarmflora (se artikeln “Tarmflora” på sidan 28 och framåt).

En hälsosam tarmflora är viktig för att skydda känsliga tarmar, bygga upp motstånd, förbättra matsmältningen etc. När din hund väl äter Farm Food Fresh Tripe and Heart Complete är det klokt att låta hunden äta det och inget annat de närmaste 14 dagarna.

I början är det speciellt viktigt att du delar upp den dagliga mängden foder i flera måltider per dag. Om avföringen inte förbättras, kontakta en av våra näringsexperter för att hitta en möjlig (kost-) lösning. Om du har frågor eller behöver personlig rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Farm Food Färskt produkter