Hjälp, min hund har foderallergi!?

Det har blivit allt vanligare att människor rapporterar om hälsoproblem med hundar till följd av foderallergi. I varje fall anses problem i allt större omfattning bero på allergier mot olika näringsämnen. Foderallergi gör att immunsystemet reagerar alltför starkt på vissa typer av proteiner (“allergener”) i fodret. Antikroppar produceras för att hantera dessa proteiner, sådana antikroppar som hundar utan allergier inte producerar. Det är kroppens reaktion på dessa antikroppar som leder fram till symtomen. Erfarenheten och indikationer pekar på att det beror på att tarmfloran är ur balans. Obalansen i tarmfloran tros även vara orsaken till de flesta allergier, vilket leder till “falska allergier”, som egentligen inte har något att göra med ärftlig allergi.

Hur triggas “falska allergier”?

Hunden härstammar från vargen. Det innebär att om din hund ska kunna lida av en ärftlig foderallergi, måste vissa vargar också ha lidit av det och fört vidare det i generna hos våra hundar.

Om vi antar att det är så, måste vi fråga oss hur vargar klarade av att överleva. Hela vargflocken var beroende av årstiderna och miljön för att kunna jaga djur under vissa perioder (från stora idisslare till möss). Till följd av detta åt hela flocken många olika typer av proteiner under året. Genom kräkning och innehållet i magen lämnades samma proteiner vidare till ungarna. I vargarnas värld åt de (och äter fortfarande) det som finns tillgängligt.

Föreställ dig att några djur i flocken var allergiska mot nötkreatur och rådjur. Dessa vargar skulle i sådana fall få allvarliga problem under “grässäsongen”. Under samma årstid skulle en annan grupp få problem om de var allergiska mot exempelvis mufflon. Föreställ dig att en annan del av flocken skulle vara allergisk mot proteiner hos lämmel och möss. Denna grupp skulle då ha allvarliga problem på vintern. Om det verkligen skulle vara så som vi skildrar ovan, skulle vargen ha dött ut för länge sedan eller ha utvecklats/selekterats till en art vars gener inte längre hade dessa ärvda och livshotande defekter. Eftersom våra hundar härstammar från vargar och bär samma gener, är det mycket sannolikt att de flesta allergier skulle kunna klassas som “falska”.

Eftersom allergier oftast orsakas av proteiner som inte har brutits ner helt, är det viktigt att ta reda på vad det är som orsakar denna ofullständiga matsmältning. En viktig anledning till foderallergier är när en hund har utvecklat överkänslighet (intolerans) mot exempelvis kemiska tillsatser i maten, som antioxidanter, konserveringsmedel, färgämnen osv. Denna typ av “foderintolerans” avser ofta produkter som hunden till att börja med inte hade problem med. Genom att huvudsakligen öka mängden kroppsfett, lever och/eller hud, kan “normala” mängder av dessa livsmedel efter en tid resultera i negativa reaktioner. Reaktioner i tarmarna leder till att proteiner inte bryts ner helt, vilket resulterar i reaktioner som liknar en faktisk “allergisk” reaktion (huvudsakligen hud- och tarmproblem).

En annan orsak kan man hitta i metoderna för den moderna produktionen av hundfoder, så kallad extrudering och expandering, där ingredienserna överhettas till den grad att oönskade ändringar sker i sammansättningen av ingredienserna. Fetter påverkas (transformeras) särskilt av överhettning. Dessa transfetter stör matsmältningen (i tunntarmen) så att proteinerna inte bryts ner riktigt, vilket kan orsaka allergier.

Ett flertal studier har visat att foderallergier ofta innebär att tarmfloran är ur balans. Obalansen visar sig vanligen i form av luft i magen, illaluktande gaser, diarré eller mjuk avföring. Om tarmfloran inte innehåller tillräckligt med bakterier och inte heller innehåller tillräckliga mängder av olika grupper av bakterier, kan proteiner inte brytas ner på ett riktigt sätt, vilket leder till att “foderallergier” praktiskt taget inte går att

Vad ska jag göra om min hund har foderallergi?

Naturligtvis måste vi först ta reda på om det handlar om en riktig eller “falsk” allergi. Veterinären kan bestämma det genom att göra ett pricktest på huden, på samma sätt som på människor. Om det handlar om en ärftlig allergi kommer detta test att tala om vilket näringsämne som orsakar den allergiska reaktionen, så att du kan göra de ändringar i hundfodret som är nödvändiga.

Men pricktestet på huden talar ofta inte om vilket näringsämne det handlar om. I sådana fall kan det vara så att din hund har så kallad “falsk allergi”. Det handlar ofta om en misstanke utan att man har gjort ett riktigt test. Om detta är fallet ska du följa stegen nedan.

De flesta allergier hänger ofta ihop med obalans i tarmfloran. Därför är det viktigt att börja med att återställa hundens tarmflora till en stabil, balanserad nivå.

Denna stabila tarmflora kan kultiveras genom att hunden ges rått färskt kött med en tillräcklig mängd otvättad vom (fryst färskt kött) minst tre gånger om dagen under flera dagar. Se till att det färska köttet är det enda fodret hunden får och att det innehåller alla vitaminer och mineraler din hund behöver. Detta färska kött består av minst 60 % otvättad vom. (Vi rekommenderar även att denna typ av färskt kött ges vid misstanke om allergi mot nötkött, eftersom denna typ är extremt ovanlig.) Det bästa är att tina det färska köttet i kylskåpet. Ge hunden fodret utan att koka det och i rumstemperatur. Självklart får du aldrig tina och/eller värma upp detta färska kött i mikrovågsugnen, eftersom det “tar kål” på alla bakterier. Se till att inte blanda det med det foder som din hund äter nu (i de flesta fall torrt extruderat foder. Torrfoder smälter i magen på ett annat sätt än färskt kött).

Om din hund lider av allvarlig diarré lägger du det färska köttet i ett durkslag och häller över hett vatten en kort stund. Ge detta de första 2-3 dagarna. Sedan kan du ge din hund fodret rått. Helst ger du hunden kött i 14 dagar eller i alla fall tills avföringen har blivit fast och mörk igen. Efter det kan du byta till vårt kallpressade, kompletta foder Farm Food HE.

Foderallergi påverkar (eller har påverkat) hela metabolismen och det kan ta lång tid för den att återhämta sig. För att hålla tarmfloran stabil rekommenderar vi att du tillsätter färskt kött med otvättad vom till Farm Food HE en dag i veckan. För unghundar upp till 16 månaders ålder föredras 2 dagar i veckan med färskt kött.

Om du inte har tillgång till enbart färskt kött kan du även blanda små mängder otvättad vom med FARM FOOD HE. I detta fall byts 20 % av Farm Food HE ut mot den dubbla mängden otvättad vom. Det håller hundens tarmflora stabil, tarmarna starka och hunden frisk!

När din hund har en frisk och balanserad tarmflora, garanterar den breda sammansättningen i Farm Food HE att den viktiga variationen av bakterier förblir intakt. Tänk dock på att det är viktigt att hålla tarmfloran hos “allergikänsliga” hundar i perfekt skick genom att ibland “underhålla” den genom att ge din hund otvättad vom.

Viktigt!

Under behandlingen som omnämns ovan kan problemen under en kort tid förvärras. Denna så kallade “homeopatiska reaktion” är ett resultat av att metabolismen börjar “avgifta” hela organismen. Detta ser man tydligt i och på huden (fällning, klåda, utslag på mjuk vävnad osv.). Denna avgiftning är nödvändig innan den faktiska “läkningen” kan börja. Du behöver inte oroa dig om din hund plötsligt börjar tappa stora mängder hår. Efter en tid kommer hundens päls och hud att ha byts ut helt.

OBS:

Om du inte har tillgång till färskt kött eller otvättad vom, kan du genast byta till torrt Farm Food HE, eftersom det innehåller allt din hund behöver. Tänk på att det då kommer ta längre tid att återställa balansen. Det kan ta flera månader att återställa tarmfloran. Hur lång tid det tar beror på hundens ålder. Tumregeln är att hundens ålder i år motsvarar antalet månader det tar att återställa tarmfloran. För att garantera att din hund inte äter ändrade eller transformerade ingredienser, ska extruderat/expanderat foder och bakade produkter undvikas. Dessa produkter känner man igen på att de flyter på vatten. Undvik hundgodis som köttsticks, grisöron osv. ända tills problemet har lösts. Det bästa är att ge hunden Farm Food Trainers (torkat oxhjärta) eller vomsticks som snack och vita Farm Food Rawhide® tuggben. Farm Food Rawhide® är det enda märket som vi har fullständig kontroll över och vi vet är säkert att ge hunden, oavsett allergi. Kontakta gärna våra experter om du har frågor. De hjälper dig att lösa hundens hälsoproblem. Tel: +31 548 61 99 77 eller e-post: [email protected] För mer information om falska och bevisade allergier hos hundar, begär att få en sammanfattning av vår studie.