Hjälp, min hund har problem med analkörtlarna!?

Analkörtlarna är två säckar som sitter på varsin sida av anus med två små öppningar direkt in i den. Körtlarna producerar ett illaluktande sekret som töms ut när hunden bajsar. Lukten i sekretet från analkörtlarna är ett slags doftmärke för andra hundar i “flocken” och används för att markera hundens territorium. Analkörtlarnas andra funktion är att “samla” avfall från det metaboliska systemet.

Många hundar har problem med analköttlarna (eller analsäckarna), eftersom de inte töms riktigt. Innehållet ansamlas och analkörtlarna fylls. Det leder till irritation och klåda. Hunden kommer då försöka slicka sig i baken eller “kana på rumpan”. Överfyllda analkörtlar blir väldigt lätt infekterade, vilket kan leda till att de blir inflammerade. Genom att du eller din veterinär tömmer analkörtlarna lindras problemen tillfälligt. Det minskar trycket och irritationen försvinner.

Om problemet är återkommande, rekommenderar en del att man avlägsnar analkörtlarna genom operation. Gå aldrig med på denna procedur. Inte nog med att din hund förlorar sitt “doftmärke”, den förlorar även sin “identitet”. Detta stressar hunden avsevärt och kan till och med göra den aggressiv. Dessutom har det metaboliska systemet inte längre någon plats som tar hand om avfall, vilket gör att huden stressas ytterligare.

Vad är det som gör att analkörtlarna blir överfyllda?

Det är viktigt att notera att när det gäller analkörtlarna är båda överfyllda, och därför är den logiska slutsatsen att det med stor sannolikhet är ett “tekniskt” problem.

Normalt sett töms analkörtlarna från det yttre trycket som hunden utövar när den bajsar. Detta yttre tryck tömmer analkörtlarna (på samma sätt som med en flaska färdigvispad grädde). Även om det är ett välkänt faktum att abnormaliteter i hundens kroppsbyggnad ibland gör det omöjligt för den att tömma analkörtlarna på ett naturligt sätt, uppstår de flesta problem på grund av att avföringen antingen är för mjuk eller för hård.

Om avföringen är för mjuk är trycket inte tillräckligt stort mot hundens analkörtlar när den bajsar. Om avföringen är för hård eller torr är trycket så stort att anusklämmorna sluts. Analkörtlarnas öppningar kan också bli tvingade att stängas (som när du håller igen pipen (anus) på en flaska grädde, kommer inget ut). I båda fallen leder detta till att analkörtlarna överfylls, vilket i sin tur leder till problem med analkörtlarna.

Förutom det faktum att många hundar lider av för mjuk eller lös avföring, har det på senare år blivit allt vanligare att avföringen är för hård eller torr. En av anledningarna är en “tävling” mellan olika hundfodertillverkare för att se vems foder som producerar minst avföring. Denna “tävling” är delvis baserad på konsumentens antagande att om hunden inte bajsar så ofta, har den smält fodret bättre. Även om det till en viss del stämmer, beror det faktiskt på mängden fibrer i fodret och fuktinnehållet som finns kvar i avföringen efter att fukten har avlägsnats från grovtarmen. Det senare kan påverkas av en rad tillsatser i fodret, som ser till att extra fukt avlägsnas från “avfallet” i grovtarmen. Detta gör avföringen hårdare och torrare och ger intrycket av att fodret har smälts bättre.

En hög mängd ben i fodret resulterar också i torrare avföring. Det kan vanligen identifieras av att fodret innehåller en hög mängd mineraler och/eller aska (över 6 %).

Vad ska jag göra om min hund har problem med analkörtlarna?

Det första är att tömma analkörtlarna (säckarna). Om du inte klarar av att göra det själv måste du be en veterinär eller hunduppfödare om hjälp. Om analkörtlarna är infekterade är det bättre att låta veterinären spola rent analsäckarna.

För att undvika problem i framtiden, rekommenderar vi att mer drastiska åtgärder vidtas. Som du ser av beskrivningen ovan orsakas problem med analkörtlarna ofta av att avföringen antingen är för mjuk eller för hård. Därför rekommenderar vi att du noga uppmärksammar detta.

Om hundens avföring alltid är för mjuk eller, till exempel (ganska) bra på morgonen och för lös på eftermiddagen, är följande behandling något att överväga:

Lösningen ligger ofta i att försöka uppnå en stabil, mångsidig tarmflora för hunden. Stabil tarmflora kan kultiveras genom att hunden ges rått färskt kött med en tillräcklig mängd otvättad vom (fryst färskt kött) minst tre gånger om dagen under flera dagar. Kontrollera att det färska köttet innehåller alla vitaminer och mineraler din hund behöver. Detta färska kött består av minst 60 % otvättad vom. Det bästa är att tina det färska köttet i kylskåpet.

Ge hunden fodret utan att koka det och i rumstemperatur. Självklart får du aldrig tina och/eller värma upp detta färska kött i mikrovågsugnen, eftersom det “tar kål” på alla bakterier. Se till att inte blanda färskt kött med det foder som din hund äter nu (i de flesta fall torrt extruderat foder. Torrfoder smälter i magen på ett annat sätt än färskt kött). Efter en tid kommer du att märka att hundens avföring har blivit mycket bättre och att problemen med analkörtlarna har minskat avsevärt, men också att hundens allmäntillstånd har förbättrats ordentligt.

Om du inte har tillgång till enbart färskt kött kan du regelbundet tillsätta små mängder otvättad vom eller vårt kallpressade kompletta foder FARM FOOD HE. I detta fall byts 20 % av Farm Food HE ut mot den dubbla mängden otvättad vom. Det håller hundens tarmflora stabil, tarmarna starka och hunden frisk!

Men om hundens avföring är för hård och torr (hunden måste trycka länge och har svårt att bajsa), är det viktigt att avföringen blir “mjukare” och glider bättre. Detta kan man endast uppnå om mindre vätska avlägsnas från “avfallet” i grovtarmen, eftersom det skapar en naturligare typ av avföring. Det kan du själv göra genom att börja ge Farm Food HE® åt din hund. Om du inte har tillgång till färskt kött eller otvättad vom eller om du inte vill ge din hund färskt kött, kan du genast byta till torrt Farm Food HE, eftersom det är ett komplett foder och innehåller allt din hund behöver.

På Farm Food har vi gjort ett medvetet val att inte delta i denna “tävling”. Det innebär att även om “Farm Food-avföringen” är kompakt, är den inte för torr. Avföringen har en normal mängd fukt, vilket gör att den lättare kommer ut och hunden inte behöver trycka så mycket och att innehållet i analsäckarna lätt kan “masseras” ut.

Farm Food HE foder är mycket lättsmält. Du kommer dock att märka att när din hund börjar äta Farm Food HE, kommer den i början att bajsa en gång mer jämfört med tidigare. Avföringen kommer dessutom att ha något större volym.

Mycket ofta har hundar med för hård och torr avföring obalans och “dålig” tarmflora. Om det är så med din hund kan det hända att din hund blir lös i magen när du byter till vårt foder. I sådana fall rekommenderar vi att du väljer “behandlingen” för “känsliga tarmar”. Information och råd om detta finns i informationsbladet “Hjälp, min hund… har känsliga tarmar”. Detta informationsblad finns också tillgängligt i djuraffären.

Kontakta gärna våra experter om du har frågor. De hjälper dig att lösa hundens hälsoproblem. Tel: +31 548 61 99 77 eller e-post: [email protected]