Växla

Vänja valpar vid fast föda.

“Utan en bra enterisk flora finns ingen god hälsa” är en slogan som enligt vår erfarenhet får mer och mer betydelse.

Vi möter ett ökande antal diarréer och andra enterala problem (och inte bara hos valpar) som ett resultat av dåligt utvecklad enterisk flora.

Vi talar om en dåligt utvecklad enterisk flora när det inte finns tillräckligt olika kolonier av bakterier närvarande.

I detta fall smälts inte maten ordentligt, den börjar ruttna vilket leder till jäsning i tjocktarmen.

På grund av detta uppstår diarré och hunden fastnar i en ond cirkel och det är svårt att få bort det utan ett naturligt förhållningssätt.

God hälsa börjar med bra enterisk flora.

Som en första förutsättning för god hälsa är det viktigt att i ett tidigt skede av livet utveckla en stabil enterisk flora.

Beträffande detta, är 3 fakta av extra betydelse!

  • Valpar föds utan någon form av enterisk flora.
  • Under valpstadiet måste den enteriska floran utvecklas genom intag av godartade bakterier via råmjölken.
  • Alla typer av torra livsmedel (även Farm Food HE) är per definition sterila och därför utvecklas inte den enteriska floran.

darmflora - Anatomy-of-a-dog-Magnify-Combined.pngMed ovanstående fakta som utgångspunkt, ger vi redan standardrådet att, förutom tillskottet av näringsämnen, måste utfodringen av valpar möjliggöra utvecklingen av en stabil enterisk flora.

För utveckling och underhåll av en bra och stabil enterisk flora är det mycket viktigt att hunden får särskilt goda bakterier utifrån genom sin matsmältning.

Exponeringen för dessa bakterier behöver inte ske med den dagliga utfodringen.

Det är vår erfarenhet att hundar också stabiliserar sin enteriska flora tillräckligt när de utsätts för gödsel från växtätare (kaningödsel, fårgödsel mm).

Men eftersom inte alla hundar och speciellt inte alla valpar har tillgång till ovanstående, ger vi alltid standardrådet att komplettera utfodringen av valpar upp till 6 veckors ålder endast med fullständigt färskt kött.

Under tiden, följer fler och fler uppfödare våra råd och fortsätter att tillämpa dem.

Erfarenhetsmässigt är det känt att en kombination av färskt kött baserat på nötkött och kontaminerad våm, såsom Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete leder till det bästa resultatet.

Vänja valpar vid fast föda i 3 faser

Fas 1 – från 3 veckor

Ha alltid färskt dricksvatten tillgängligt för valpen.

Ha alltid färskt dricksvatten tillgängligt för valpen.

Från ca 5 veckor framåt, kan du blanda Farm Food Fresh Beef Complete med lite Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete.

För blandningen har vi, förutom behållare med 400 gram, smidiga små korvar om 110 gram var tillgängliga.

Fortsätt med mängden utfodringar per dag men minska mängden mjölk varje gång.

Farm Food Färskt produkter

Fas 2 – från 6 till 8 veckor

Mellan 6 och 8 veckor kan du långsamt byta till Farm Food HE torrfoder.

Under dessa två veckor minskas långsamt Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete och du utfodrar en ökande mängd Farm Food HE (fortfarande spritt över minst 5 utfodringar per dag).

Kvaliteten på avföringen bestämmer relationen mellan färskt kött och Farm Food HE.

Iaktta valparna väl och utfodra dem därefter.

Det enda att tänka på är följande förhållande:

50 gram Farm Food Fresh motsvarar 25 Farm Food HE.

Fas 3 – från 8 veckor

Från 8 veckor till ca 8 månader byter du ut Farm Food HE med Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete färsk köttmat i 2 dagar per vecka.

Eftersom Farm Food HE är ett komprimerat torrfoder (och liksom vårt färska kött baserat på nötkött) kan du blanda Farm Food Fresh med Farm Food HE utan problem.

Samma förhållande gäller, 50 gram Farm Food Fresh motsvarar 25 gram Farm Food HE.

Efteråt kan du utfodra Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete minst 1 dag per vecka, tills hunden har vuxit upp (till en ålder av 18 till 24 månader).

För underhåll av den enteriska floran, råder vi dessutom att varje vecka ge dina vuxna hundar en färskt kött dag (Farm Food Fresh Tripe & Heart Complete).

Denna “färskt kött dag” är som ett underhåll för den enteriska floran och du kan också utfodra Farm Food Fresh oftare till din hund.

Farm Food HE produkter