Näringstabell HE Hundmat

Hundens vikt: Valpar till halvvuxna hundar
(upp till 7 ~ 8 månader)
Halvvuxna till vuxna hundar
(upp till 16 månader)
Vuxna hundar Dräktiga, diande
och arbetande hundar
Kilo: minska mängden per månad
från valp till halvvuxen
Minska mängden per månad
från halvvuxen till uppvuxen
1 → 5 42 → 31 gram
per kilo kroppsvikt
31 → 20 gram
per kilo kroppsvikt
20 gram
per kilo kroppsvikt
Efter hundens behov:
2-4 gånger dagligen
5 → 10 32 → 23 gram
per kilo kroppsvikt
23 → 15 gram
per kilo kroppsvikt
15 gram
per kilo kroppsvikt
10 → 20 26 → 19 gram
per kilo kroppsvikt
19 → 12 gram
per kilo kroppsvikt
12 gram
per kilo kroppsvikt
20 → 30 23 → 17 gram
per kilo kroppsvikt
17 → 11 gram
per kilo kroppsvikt
11 gram
per kilo kroppsvikt
30 → 40 22 → 16 gram
per kilo kroppsvikt
16 → 10 gram
per kilo kroppsvikt
10 gram
per kilo kroppsvikt
40 → 50 15 → 9 gram
per kilo kroppsvikt
9 gram
per kilo kroppsvikt
50 → 90 8 gram
per kilo kroppsvikt
Den totala mängden fördelas över 4 portioner dagligen Den totala mängden fördelas över 3 portioner dagligen Den totala mängden fördelas över 2 portioner dagligen

Ovanstående mängd baserar sig på hundarnas genomsnittliga näringsbehovet i förhållande till det näringsvärde som mätts upp i praktiken för Farm Food HE. Räkneexempel:

Små raser: en valp på 5 månader med en vikt på 4 kilo

Titta i vår Farm Food HE-näringstabell (den andra spalten) vid 42 – 31 gram per kilo kroppsvikt. En valp i viktklassen 1 till 5 kg kan vid en ålder på 6 veckor börja med 42 gram per kilo kroppsvikt och under en period på 7 månader långsamt minska till 31 gram per kilo kroppsvikt. Hur mycket foder får denna valp: 42-31 = 11 gram som långsamt minskas under 7 månader. Dela 11 gram med 7 = 1,6 gram. Per månad minskar du 1,6 gram från 42 gram. För en hund på 5 månader gäller: 42 gram – 8 gram (1,6 gram x 5 månader) = 34 gram x 4 kilogram kroppsvikt = 136 gram Farm Food HE per dag, fördelat över 4 måltider. Du ger alltså 34 gram Farm Food HE per måltid.

Stora raser: en valp på 5 månader med en vikt på 15 kilo

Titta i vår Farm Food HE-näringstabell (den andra spalten) vid 26 – 19 gram per kilo kroppsvikt. En valp i viktklassen 10 till 20 kg kan vid en ålder på 6 veckor börja med 26 gram per kilo kroppsvikt och under en period på 8 månader långsamt minska till 19 gram per kilo kroppsvikt. Minskningen under 8 månader har att göra med att stora hundar relativt sett blir halvvuxna senare. Hur mycket foder får denna valp: 26-19 = 7 gram som långsamt minskas under 8 månader. Dela 7 gram med 8 = 0,9 gram. Per månad minskar du 0,9 gram från 26 gram. För en hund på 5 månader gäller: 26 gram – 4,5 gram (0,9 gram x 5 månader) = 21,5 gram x 15 kilogram kroppsvikt = 323 gram Farm Food HE per dag, fördelat över 4 måltider. Du ger alltså 81 gram Farm Food HE per måltid.

En halvvuxen hund på 12 månader som väger 22 kg

Titta i vår Farm Food HE-näringstabell (den tredje spalten) vid 17 -11 gram per kilo kroppsvikt. En halvvuxen hund i viktklassen 20 till 30 kg börjar vid 17 gram per kilo kroppsvikt och minskar till 11 gram med kilo kroppsvikt vid en ålder på 16 månader. Hur mycket foder får denna halvvuxna hund: 17-11 = 6 gram som långsamt minskas under 8 månader. Dela 6 gram med 8 = 0,75 gram. Per månad minskar du 0,75 gram från 17 gram. För en hund på 12 månader gäller: 17 gram – 3 gram (0,75 gram x 4 månader) = 14 gram x 22 kilogram kroppsvikt = 308 gram Farm Food HE per dag, fördelat över 3 måltider. Du ger alltså cirka 103 gram Farm Food HE per måltid.

En vuxen hund med en vikt på 25 kg

Titta i vår Farm Food HE-näringstabell (den fjärde spalten) vid 11 gram per kilo kroppsvikt. En vuxen hund i viktklassen 20 till 30 kg får 11 gram per kilo kroppsvikt. Hur mycket foder får denna vuxna hund: Ge då 11 x 25 gram = 275 gram Farm Food HE per dag, fördelat över 2 måltider. Du ger alltså 137,5 gram Farm Food HE per måltid.

Dagligt rekommenderat intag

Nedan ser du vilken mängd vi rekommenderar för din hunds ålder och vikt, grundat på 4 utfodringar. Utfodra utifrån vad du ser. Avvik inte med mer än 25 % från dessa mängder.

gram
gram