Anvisningar

Använd alltid rena material och koka upp flaskan och nappen för att säkerställa god hygien.

puppymilk - 12001-Farm-Food-No1-100gr-met-schepje.pngFör rätt mängd mjölkdu måste blanda ca 7,5 gram Farm Food No. 1 i 25 ml vatten, eller 30 gram Farm Food No. 1 per 100 ml vatten. Eftersom densiteten hos pulvret ökar med tiden, är det lämpligt att väga den korrekta mängden hela tiden med hjälp av en våg.

  • Rör ut pulvret i varmt vatten (40-50°C).
  • Låt mjölken svalna till ± 38°C.

Den dagliga mängden mjölk som en valp/kattunge behöver beror på dess vikt. Ungefärliga värden: valpar 15 ml upplöst mjölk per 100 gram kroppsvikt per dag och kattungar 20 ml upplöst mjölk per 100 gram kroppsvikt per dag.

Till exempel en valp på 300 gram behöver ca 3 x 15 = 45 ml mjölk per dag och en kattunge på 80 gram ca 0,8 x 20 = 16 ml per dag.

Mata tills det unga djuret är nöjt, om det inte är den första utfodringen. I det här fallet, mata mindre men oftare.

Utfodringsråd när det inte finns någon modersmjölk

För unga däggdjur är det mycket viktigt att de matas regelbundet.

När hundmamman inledningsvis inte har mjölk, är det mycket svårt att uppskatta huruvida valpen ibland får lite mjölk från mamman. Det är därför det är mycket viktigt att bedöma behovet för det unga djuret och det är viktigt att komplettera utfodringen med Farm Food No 1.

Fortsätt alltid att stimulera de unga däggdjuren att dricka från sin mor.

Valpar, kattungar och andra nyfödda små däggdjur som är mindre än en vecka gamla måste matas varannan timme, tio gånger om dagen. Efter 7 dagar kan du mata varje 2 ½ timmar och efter 14 dagar var tredje timme. Vanligtvis kan du hoppa över en eller två matningar på natten.

Utfodringsråd när det finns för lite modersmjölk

När mamman har för lite mjölk eller när boet är stort, så är det viktigt att komplettera utfodringen med Farm Food No 1.

Beträffande de nödvändiga antikropparna, är det viktigt att valpar, kattungar och/eller andra nyfödda små däggdjur får så mycket modersmjölk som möjligt, särskilt i deras första vecka. Det är därför det är så viktigt att fortsätta att stimulera nyfödda djur att dricka i omgångar tillräckligt från sin mor.

puppymilk - Family-jack-russel-terrier-iStock-491965775.jpgDen enklaste metoden för att nå detta mål är att dela upp mängden pulver per liter i två delar, så att vätskekraven uppfylls med en del av utfodringskravet som finns för handen. I fall bebisarna inte dricker tillräckligt (eller inte är villiga att dricka), kan du alltid komplettera utfodringen med Farm Food No 1. Om det behövs kan du byta till den vanliga doseringen under den andra veckan.

Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket mjölk babydjuret får via sin mor och om alla bebisar dricker lika mycket. Det är därför det är mycket viktigt att ha koll på behovet hos varje ungt djur individuellt.

VIKTIGT: Mata med dina ögon! Inte ett babydäggdjur är likadant.

Massera magen på valparna, kattungarna och/eller de nyfödda unga däggdjuren efter varje utfodring för att hjälpa till med tarmrörelsen!

Även lämpligt för mamman

Under graviditeten och amningsperioden behöver mammahunden mycket näringsämnen och kan därför, förutom den vanliga utfodringen också dricka Farm Food No. 1 som en kompletterande utfodring att få lite extra styrka och för att stimulera hennes mjölkproduktion.